Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Tożsamość Administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fashion Agency Aliganza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szpitalnej 8A lok. 1, 00-031 Warszawa

Dane kontaktowe Administratora

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia dostępu do serwisu www oraz dla celów marketingu własnego Administratora danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Odbiorcy danych

Pana/ Pani dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie danych.

Zautomatyzowane przetwarzanie

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Pani/ Pana prawa

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Informacja o wymogach ustawowych podania danych

Podanie danych osobowych przez Panią/ Pana jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, nie jest Pani/ Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania. Konsekwencją niewyrażenia zgody na użycie danych osobowe będzie niemożność korzystania z serwisu www.